מנוע דיזל
מנוע הבנזין שנבדק בניסוי
מנוע הדיזל שנבדק בניסוי
מנוע בנזין
תוצאות גרפיות עבור מנוע הבנזין שנבדק בניסוי
תוצאות גרפיות עבור מנוע הדיזל שנבדק בניסוי
שינוי במומנט המנוע שינוי בצריכת הדלק
שינוי במומנט המנוע שינוי בצריכת הדלק
פליטת מזהמים (CO) פליטת מזהמים (HC)
פליטת מזהמים (CO) פליטת מזהמים (HC)
שינוי במומנט המנוע שינוי בצריכת הדלק
שינוי במומנט המנוע שינוי בצריכת הדלק
פליטת מזהמים (CO) פליטת מזהמים (HC)
פליטת מזהמים (CO) פליטת מזהמים (HC)
להורדת תקציר המחקר לחץ כאן
להורדת קובץ המחקר המלא לחץ כאן

לעיון במחקרים נוספים בנושא לחץ על הקישור המתאים:
John F. Cassidy ,
NASA - National Aeronautics and Space Administration
Cleveland, Ohio 44135
פליטה וצריכה כוללת של אנרגיה במנוע רב
בוכנתי המופעל ע"י בנזין ותערובת דלק מימן. 
סוכנות החלל האמריקאית -NASA                  
לחץ כאן להורדה
Steve Ciatti
Argonne engineer
Argonne's Engine Research Facility

פיתוחים חדשים והגברת היעילות במנועי בעירה פנימיים.
משרד האנרגיה האמריקאי להמשך
U.S  DEPARTMENT OF TRANSPORTATION
FEDERAL MOTOR CARRIER SAFETY ADMINISTRATION
Novmber 2007
מדריך לשימוש בדלק מימן ברכבים מסחריים
משרד התחבורה האמריקאי להמשך


עבודת מחקר - יעילות מערכת התדלוק במים

המחקר נערך במסגרת עבודת מאסטר לתואר שני בהנדסת מכונות ומציג את השיפור הניכר בצריכת הדלק, בביצועי המנוע ובהפחתת פליטת מזהמים לאוויר על ידי שימוש במערכת לייצור המימן על פי דרישה.
במחקר מוצג השיפור הניכר בביצועים של מנוע הבנזין וגם של מנוע הדיזל שנבדקו בניסוי.
סיכום תוצאות המחקר (תרגום מקוצר):
1. במהירות ביניים ובמהירות גבוהה יותר של מנוע, שילוב מערכת המימן/חמצן יחד עם הסולר או הדלק הובילה למומנט גבוה יותר
של המנוע בהשוואה לתוצאות בשימוש בסולר ובנזין טהורים.
מהירות השריפה הייתה גבוהה יותר בתוך הצילינדר וכמו כן היה צורך בפחות אנרגיה בכדי להצית את תערובת המימן והאוויר
לעומת תערובות האוויר/דלק או האויר/סולר.
זרימת הדלק המופחתת הגדילה את חלק הגז השיורי מה שגרם לתערובת להשרף באופן מהיר ובשלמות במהירויות גבוהות. כמו
כן, מהירות הבעירה הגבוהה מספקת עמידות גבוהה יותר נגד דפיקות בתוך הצילינדר בגלל יחס דחיסה גבוה יותר (CR) ויעילות
תרמית טובה יותר.
במהירויות נמוכות במנוע ישנה מגבלת-הצתה בגלל כמות נמוכה של מימן/חמצן. פתרון לבעיה יכול להיות בהזרקת המימן ישירות
לתא הבעירה. בנוסף יש להשתמש ביחידת בקרה בכדי לקבל מתח מתאים ואלקטרוליזה שתוביל לקצב זרימת גז קבוע במהירויות
נמוכות.