במידה ויחידת ייצור המימן אינה מייצרת גז או שהתגלה איזה שהוא פגם בייצור אנו נדאג לתקן
אותו במהירות. במידה והיחידה לא ניתנת לתיקון, היא תוחלף ביחידה חדשה או מחודשת על פי
שיקול דעתנו בתקופה של עד שנה מיום הרכישה.
במידה והיחידה פורקה, נפגמה או הותקנה שלא כיאות (למשל קרוב מדי לחלקי מנוע חמים),
או שהיחידה נפתחה מסיבה כלשהי, תתבטל אחריות זו מייד והיחידה תוחזר ללקוח כפי שהיא.
אחריות זו אינה מכסה תאונות דרכים, גניבה, ונדליזם, או כל נזק אחר כתוצאה משימוש לא נכון
או נזק שנגרם בעקבות נסיעה בתנאי דרך קשים.
החלקים הנוספים והאביזרים השונים הכלולים בערכה הינם בעלי אחריות לשנה. במידת הצורך
אנו נדאג להחליף בעבורכם את החלקים הללו ללא כל חיוב.
במידה ואחד מהחלקים בערכה נמצא חסר או פגום בבדיקה הראשונית של הערכה, אנא
הודיעו לנו על כך מייד ואנו נחליף אותו,
יש לשים לב להוראות ההתקנה ולהוראות התחזוקה השוטפת של המערכת ולפעול על פי הם
בדיוק, האחריות אינה תכובד במקרה של שימוש לקוי במערכת.
אנו לא מבצעים כל בדיקה של מצב הרכב ומכלוליו השונים לפני התקנת המערכת ולכן
איננו יכולים לקחת אחריות לכל נזק ברכב, במנוע הרכב או במכלוליו השונים לאחר
התקנת המערכת. כמו כן איננו אחראים לכל פגיעה באדם או ברכוש כתוצאה משימוש
ישיר או עקיף במערכות שלנו בין אם הם מותקנות ברכבכם ובין אם עדין לא.
כל אדם הרוכש מערכת זו מתחייב לקרוא את כל האזהרות, את ההוראות לשימוש בטוח
או כל חומר אחר הכלול בערכה לפני תחילת השימוש בה.
יחידות ייצור המימן נמכרות בידיעה שהקונה אכן קורא את הוראות השימוש ואזהרות
הבטיחות ונוקט בכל אמצעי הזהירות, כדי להימנע מסיכונים מיותרים. אנו לא ניקח כל
אחריות על ניזק או על פגיעה שנגרמה משימוש לא נכון במערכת או במרכיביה השונים.
לעולם  אין לעשן או להצית אש גלוייה בסמוך למערכת וזאת מכיוון שהמימן הינו גז נפיץ.
אחריות מלאה
אנו מציעים אחריות מלאה על המערכות שלנו ובטוחים שתהנו מהם לאורך שנים רבות.
אנו מעניקים אחריות לשנה עבור תקינותם ותפקודם של תאי ייצור המימן שלנו.
ההתחייבות שלנו:
"במידה והתקנת את הערכה במכוניתך על ידי מתקין מוסמך
שלנו ואינך מרגיש בחסכון בדלק (מינימום של 20% חיסכון)
תוכל לפנות לשירות הלקוחות שלנו ולהיות זכאי לבדיקה מקיפה
של המערכת, במידה ועדיין לא תהייה מרוצה, תפורק המערכת
מרכבך ותזוכה במלוא הסכום."
חסכון בדלק - ווטרפיול
       
כל המערכות שלנו הותקנו
ונבדקו על רכבים בישראל

מערכות אלו הוכחו כיעילות בחיסכון בדלק
ובטוחות להתקנה ולשימוש

המערכות שלנו בעלות אחריות לשנה
וכמו כן התחייבות בכתב לחיסכון בדלק

מערכות אלו דורשות תחזוקה מינימלית
רק להוסיף מים מזוקקים במידת הצורך

חוברת הוראות מפורטת בעברית מצורפת בכל רכישה של מערכת לחסכון בדלק

עדכונים אחרונים
1 לנובמבר, 2013

  לבקשתכם הגרלת "רכב ווטרפיול" חוזרת.
פשוט מדביקים את הסטיקר שלנו על הרכב , מצלמים ושולחים אלינו ויכולים לזכות במערכת לחסכון בדלק בחינם
  
לפרטים נוספים

27 לאוקטובר, 2013

נפתחו נקודות התקנה נוספות עבור מערכות התדלוק במימן החדשות שלנו 
לפרטים נוספים